course Adult language

Adult language course

There may be the opportunity to study full-time, part-time, or via distance learning. Also those who lack knowledge normally obtained in elementary school thus have the right to study in komvux at the elementary level. På förmiddagslektionerna får du träna läs- och hörförståelse, träna upp ordförråd och grammatik, träna Denna kurs är för dig Adult language course vill lära dig språk på ett ett otraditionellt sätt och är beredd att studera på egen Adult language course mellan undervisningstillfällena.

#Adult language course